0944 476 913

Prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 20 Eur

2. o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia(ZŠ, SŠ, VŠ,jasle, škôlka) (Z02.0) 5 Eur

3. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode, šport, internát (Z02.8)4 Eur

4. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (Z02.7) 10 Eur

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilostina prácu (na základe platných zákonných noriem):
5. preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1) 15Eur
Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

6. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, a aplikáciaočkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8)5+5 Eur
7. odber krvi na vlastnú žiadosť a odber indikovaný iným lekárom (Z02.8) 5 Eur

8. vyšetrenie bez poistenia (Z02.9) 20 Eur

9. CRP vyšetrenie , drogy v moči, Hb, Htk, Streptococcus pyogenes (Z02.8) 7 Eur

10. vyšetrenie neregistrovaného pacienta mimo zastupovania(Z02.9) 10 Eur

11. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8)15 Eur

12. prepichovanie uší + nasadenie náušníc (Z41.3) plastové naušnice 15 Eurtitánove naušnice 20 Eur

Administratívne výkony

13.vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7) 10 Eur

14.výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 10 Eur

15.vystavenie ospravedlnenky a náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu (Z02.8) 2Eur

16.vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť občana (Z02.8) 10 Eur

17.odoslanie sms alebo mailovej správy 5 Eur

18.vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (napr. na štúdium do zahraničia) (Z02.7) 20 Eur

Výkony pre komerčné poisťovne

19. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6) 10 Eur

                      

Milí rodičia!

  Na  www.pediatridetom.sk  nájdete   odborné informácie a usmernenia   pri chorobe dieťaťa. Prečítajte si , kým sa objednáte na vyšetrenie, alebo vyrazíte na pohotovosť!

PROSÍM NEZAHLCUJTE NÁS   SÚČASNE MAILOM,  AJ CEZ REZERVÁCIE!

Miesto sms píšte MAIL:   info.ambulancia.vres@gmail.com  ( sms komunikaciu sme zrušili  cca pred rokom)

OBJEDNAŤ  cez rezervačný systém  SA  DÁ   V AKTUÁLNY DEŃ OD RÁNA . Neprichádzajte s chorým dieťaťom do  ambulancie  pred 10.30h v utorok pred 14.30h 

Vzhľadom k  veľlému počtu pacientov v starostlivosti našej ambulancie prosím , aby ste na vyšetrenie objednávali len závažne stavy. V pripade soplikov,kašlikov, teploty do 38 st, hnačky, pri dobrom stave dieťaťa sa liečte doma , ozvite sa pri zhoršeni.   

Zhľadom k zvýšenému výskytu covidu  a chrípkových ochorení ,si prosim urobte doma test na chrípku a covid ,  ak je to možné. Uľahčí nám to management pacientov v ambulancii.

Potvrdenia: Tlačivo vložte do schránky .Pre potvrdené tlačivo sa dostavte  nasledujuci deň  počas ordinačných hodin. Bez dieťaťa

Na vyšetrenie s akútne chorým dieťaťom sa prosím objednajte cez rezervačný systém. Prosím zvážte svoju epidemiologickú situáciu a  otestujte svoje dieťa aspoň  antigenovým testom na Covid 19.
Poradne, prevencie a očkovania sa vykonávajú podla objednania(mail)
Z epidemiologických dôvodov vstupujte do čakárne a do ambulancie  v sprievode jedného rodiča !
Ďakujeme !